Sách tử vi: Căn duyên tiền định

0
118

Cuốn sách tử vi căn duyên tiền định là cuốn sách luận giải về sự hợp nhau giữa vợ và chồng qua lá số tử vi.

Các bạn đọc có thể tham khảo qua một vài cách luận trong cuốn sách căn duyên tiền định như sau:

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ĐINH MÙI

(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, quí nhơn hay trọng đãi, có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hợp, ở với nhau nên cần năng chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá bền chí, về hào tài
nên kiên cố .

Sách tử vi: Căn duyên tiền định

Sách tử vi: Căn duyên tiền định

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi MẬU THÂN

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức, nhiều người hay mến thương, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân có tiểu tật, vợ chồng hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tình nên nhẫn nại và thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi TÂN MẸO

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, chung sống với nhau lập nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về lời tiếng nên
nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM THÌN

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, quí nhơn hay kính trọng, ăn nói đều thông suốt, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng sẽ đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay hao tốn.

Chồng tuổi KỶ SỬU vợ tuổi KỶ SỬU

(Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, thường gặp cảnh thiếu nghèo, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sang, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau cần năng đặng hưởng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, kiên cố ngày hậu đặng trung bình.

Bản chất cuốn sách căn duyên tiền định chỉ đơn thuần là dựa trên lá số tử vi, nên một số các nhà tử vi học theo các trường phái khác sẽ có cách giải khác. Cuốn sách chỉ mang tính chất tham khảo.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách Căn duyên tiền định:

Link tải 1

Link tải 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây