Số tiền định lập thành – Nguyễn Phúc Ấm

0
63

Cuốn sách “Số tiền định lập thành” của tác giả Nguyễn Phúc Ấm là cuốn sách được liệt kê vào dòng sách quý hiếm, cuốn sách này là những kinh nghiệm quý giá của các bậc cao nhân lập nên. Nó cho phép xem được cả năm, tháng, ngày, giờ đều hay cả.

Là thượng cách, nếu năm tốt, tháng tốt, ngày tốt, giờ xấu thì đã kém đi một phần. Nếu năm tốt, tháng tốt, ngày xấu, giờ xấu thì lại kém đi hai phần. Sau cứ thế mà suy ra.

Đừng nên khi thấy năm sinh nói gặp gặp nhiều sự tốt, giờ sinh nói bị lắm sự xấu, mà cho là mâu – thuẫn. Tốt phải châm trước, hễ tốt cả là nhất, kém đi một đôi điều là giảm, sinh khắc chế hóa như thế mới là biết xem.

Số tiền định lập thành - Nguyễn Phúc Ấm

Sách Số tiền định lập thành – Nguyễn Phúc Ấm

Đã gọi là Tiền định thật không có sai một hào ly nào cả. Xem số phải ngẫm về sau mới biết sự hay của các nhà chiêm nghiệm học đúng phương đã kinh nghiệm đem ra giúp cho đời. Khi được số tốt, tính theo con đường tốt mà tiến thủ, khi bị sự nguy liền tìm cách cẩn thận mà tránh để được đúng với lời dạy của bậc tiên hiền.

Sự cát hay hung là thấy theo sự tốt, xa lánh sự xấu, cái lợi của sự xem số là ở chỗ đó. Cho nên nhà Nho đã có câu: “Bất tri mênh vô gi vi quân tử” – nghĩa là: muốn trở nên người có địa vị cao quý ở trong đời mà không biết số mạng của mình để liệu tiến bước mà xem đường đời thì không bao giờ thành công được. Đây là một khoa học, rất có ích cho cuộc đời tranh đấu của lòng ta, không phải là một sự mê tín như là đồng bóng cô hồn.

Mời các bạn đón đọc cuốn sách Số tiền định lập thành:

Link tải 1

Link tải 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây